תנ"ך - המכסה שמים׀ בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...