תנ"ך - ספר תהלים פרק קמח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים