תנ"ך - ספר תהלים פרק קמט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים