תנ"ך - ספר תהלים פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים