תנ"ך - ספר תהלים פרק קנ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים