תנ"ך - הללוהו בצלצלי־שמע הללוהו בצלצלי תרועה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...