תנ"ך - ספר תהלים פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים