תנ"ך - ספר תהלים פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים