תנ"ך - ספר תהלים פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים