תנ"ך - ישת חשך׀ סתרו סביבותיו סכתו חשכת־מים עבי שחקים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...