תנ"ך - ויראו׀ אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך ה' מנשמת רוח אפך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...