תנ"ך - ספר תהלים פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים