תנ"ך - הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...