תנ"ך - והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...