תנ"ך - תהלים פרק יט פסוק ח - תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...