תנ"ך - תהלים פרק יט פסוק ט - פקודי ה' ישרים משמחי־לב מצות ה' ברה מאירת עינים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...