תנ"ך - ספר תהלים פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים