תנ"ך - ספר תהלים פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים