תנ"ך - ספר תהלים פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים