תנ"ך - ספר תהלים פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים