תנ"ך - תהלים פרק כב פסוק יא - עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...