תנ"ך - תהלים פרק כב פסוק יז - כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...