תנ"ך - תהלים פרק כב פסוק יט - יחלקו בגדי להם ועל־לבושי יפילו גורל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...