תנ"ך - תהלים פרק כב פסוק ב - אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...