תנ"ך - תהלים פרק כב פסוק כב - הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...