תנ"ך - תהלים פרק כב פסוק ה - בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...