תנ"ך - ספר תהלים פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים