תנ"ך - תערך לפני׀ שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...