תנ"ך - לדוד מזמור פ
לה' הארץ ומלואה תבל וישבי בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...