תנ"ך - ספר תהלים פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים