תנ"ך - תהלים פרק כה פסוק כא - תם־וישר יצרוני כי קויתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...