תנ"ך - ספר תהלים פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים