תנך - ספר תהלים פרק כו פסוק ד

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: