תנ"ך - תהלים פרק כז פסוק ד - אחת׀ שאלתי מאת־ה' אותה אבקש שבתי בבית־ה' כל־ימי חיי לחזות בנעם־ה' ולבקר בהיכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...