תנ"ך - ספר תהלים פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים