תנ"ך - ספר תהלים פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים