תנ"ך - תהלים פרק כט פסוק ט - קול ה'׀ יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...