תנ"ך - ספר תהלים פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים