תנ"ך - קומה ה'׀ הושיעני אלהי כי־הכית את־כל־איבי לחי שני רשעים שברת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...