תנ"ך - ספר תהלים פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים