תנ"ך - הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...