תנ"ך - תהלים פרק ל פסוק ג - ה' אלהי שועתי אליך ותרפאני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...