תנ"ך - ספר תהלים פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים