תנ"ך - הטה אלי׀ אזנך מהרה הצילני היה לי׀ לצור־מעוז לבית מצודות להושיעני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...