תנ"ך - ספר תהלים פרק לב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים