תנ"ך - חטאתי אודיעך ועוני לא־כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי לה' ואתה נשאת עון חטאתי סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...