תנ"ך - ספר תהלים פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים