תנ"ך - ספר תהלים פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים