תנ"ך - תהלים פרק לד פסוק ד - גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...