תנ"ך - ספר תהלים פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים